Logistika

Prepravujeme Vaše zásielky v správnom čase, na správne miesto, v požadovanej kvalite, za zodpovedajúcu cenu.

  • kvalitné spracovanie logistického systému podľa požidaviek klienta
  • zvoz a rozvoz tovaru z Vašich alebo našich skladov priamo k Vašim zákazníkom
  • rozvoz Vašich zásielok už na druhý deň v spolupráci so zásielkovou službou
  • k dispozícii naše vlastné vozidlá (< 500 kg a < 900 kg)
  • a vozidlá našich zmluvných dopravcov typovo podľa potreby
  • poradenská činnosť
Procesy plánovania, implementácie a riadenia dobre fungujúcich a nákladovo hospodárnych tokov surovín a materiálov, polotovarov rozpracovanej výroby, dokončených výrobkov a zodpovedajúcich informácií z bodu vzniku do bodu spotreby, za účelom prispôsobenia sa požiadavkám zákazníka alebo spotrebiteľa.

Dávame do súladu vecnú, priestorovú a časovú diferenciáciu výroby a spotreby, na jednej strane vedúc k úspore nákladov, zníženiu stavu zásob, uvoľneniu kapitálu a tým k zvýšeniu hospodárnosti a zisku.

Zároveň Vám poskytujeme nástroj pre získanie a udržanie zákazníka, pretože mu poskytnete výhody, čím získate vyššiu konkurenčnú schopnosť a vyššiu trhovú výkonnosť.

Kontakty

 

Údaje spoločnosti

 

Odber noviniek

Získajte novinky a akcie ako prvý!

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia